Selecteer een pagina

Robert Lindeboom

Ik ben een afgestudeerd wetenschapscommunicator (MSc) en wil graag mijn brede interesse voor wetenschap en (informatie)techniek inzetten voor een bedrijf of delen met een groter publiek en jongeren enthousiasmeren voor wetenschap en techniek via scholen, bedrijven en overheidsinstellingen.
Als een zogenaamde ‘early adopter’ verdiep ik me in nieuwe ontwikkelingen, zoals sociale media of gadgets, en hoe deze middelen in te zetten met een bepaald (commercieel of leerzaam) doel.

Wat is Wetenschapscommunicatie?

Wetenschappelijke kennis kan langs verschillende routes de samenleving bereiken. Herkenbare ‘routes’ zijn wetenschaps- en techniekmusea, radio, tv, kranten en (populair)wetenschappelijke tijdschriften. Overheden en bedrijven hebben belang bij meer technisch opgeleiden en ondertekenden in 2013 met scholen het Techniekpact. Net als de ondertekenaars van het Techniekpact vind ik dat (toekomstige) leerkrachten hun leerlingen moeten laten kennismaken met wetenschap en techniek.

Overheden

Een wetenschapscommunicator kijkt naar de stand van het natuurwetenschappelijke onderzoek en versterkt de positie van natuurwetenschappen in de maatschappij.

Scholen

Eén van de afspraken in het Techniekpact is dat er vanaf 2020 wetenschap en techniek wordt gegeven op alle basisscholen. Daarom komt vanaf 2015 dit vak op de pabo’s aan bod.

Bedrijven

Scholen proberen samen met bedrijven meer leerlingen te motiveren voor een baan in de sector techniek om het tekort aan technici te verkleinen.

Opleidingen

Door een unieke combinatie van opleidingen heb ik een brede kennis van bètawetenschappen. Hierdoor kan ik fungeren als brug tussen bètawetenschappen & (informatie)techniek, en een divers publiek, maar ook als brug tussen bijvoorbeeld klanten en programmeurs. Ik bezit hiervoor zowel de soft- als de hardskills.

Kunstmatige Intelligentie (BSc)

Kunstmatige Intelligentie (KI) is de brug tussen mens en machine en gaat niet alleen maar over robots, zoals vaak wordt gedacht. Tijdens deze multidisciplinaire bachelor of science aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik me beziggehouden met menselijke en kunstmatige intelligentie of ‘cognitie’. Met behulp van KI kan je bijvoorbeeld computermodellen van hersenen ontwerpen of programma’s intelligenter of gebruiksvriendelijker maken door alles wat we weten over mensen of dieren.

Hoewel Kunstmatige Intelligentie veel meer is dan robotica, belanden veel KI’ers als programmeur bij een bedrijf. Na het afronden van de bachelor heb ik besloten dat ik me op meer bieden wilde verbreden.

Wetenschapscommunicatie (MSc)

Ik ben zeer breed geïnteresseerd in verschillende (bèta-)wetenschappen en deel deze kennis graag met anderen. Educatie en Communicatie in de Wiskunde en de Natuurwetenschappen (afgekort Wetenschapscommunicatie) was de ideale vervolgopleiding voor mij. Wetenschap is namelijk interessant en moet gedeeld worden met een groot publiek, het liefst al vroeg in het onderwijs zodat jongeren weloverwogen kunnen kiezen voor wetenschap en techniek. Tijdens de masteropleiding wetenschapscommunicatie is me geleerd om op te treden als intermediair tussen wetenschap en technologie enerzijds, en het niet-gespecialiseerde publiek anderzijds.

Enkele projecten

3D-technieken in films

Bij de cursus ‘Wetenschap in Beeld’ kregen wij de opdracht een expositie te organiseren. Elk studentenkoppel moest onder andere een korte documentaire en een exhibit ontwerpen rond een bepaald wetenschappelijk thema. Een mede-student en ik hebben gekozen voor het onderwerp ‘3D technieken in films’. Voor een kleine impressie klikt u op deze link (opent een externe website). Onze korte documentaire is hiernaast te bekijken.

Bachelorproject

Om na te gaan of mensen impliciet een tijdsinterval hebben geleerd, kun je ze niet expliciet naar het interval vragen.
Eerder onderzoek heeft nog geen gebruik gemaakt van oogbewegingen bij het vinden van zo’n leereffect. Door oogbewegingen in de richting van een stimulus met een verborgen temporele structuur te meten, is het mogelijk om het impliciet leren van een tijdsinterval vast te stellen.
Wij wilden weten of mensen in staat zijn om impliciet een tijdsinterval te leren in een dualtask-setting. Daarbij wilden we ook weten of de temporele structuur van een secundaire taak van invloed is op hoe goed het verborgen tijdsinterval geleerd wordt.
Een interessant resultaat vonden we in geplotte grafieken: rond het eind van het door ons ingestelde interval leken proefpersonen vaker in de richting van de stimulus met temporele structuur te kijken. Dit deden ze accurater als in de secundaire taak ook een temporele structuur aanwezig was.

Masterscriptie

In dit project probeerde ik er achter te komen wat het leren van laparoscopische vaardigheden zo moeilijk maakt en hoe je dit kunt meten met behulp van de Nintendo Wii – een relatief goedkoop instrument dat mogelijk handig gebruikt kan worden in vervolgexperimenten.

Werkervaring

Afstudeerstage Techniekmuseum HEIM

In het kader van mijn externe opdracht heb ik advies gegeven voor ‘meerlagigheid’ door middel van multimedia in het museum, gericht op verschillende doelgroepen. Daarnaast schreef ik een strategie op maat voor het gebruik van sociale media.

Invalkracht Techniekmuseum HEIM

Wegens ziekte van een vaste medewerker was ik invalkracht voor een aantal dagen per week. Ik heb me onder andere beziggehouden met:

  • Organisatie MuseumJeugdUniversiteit
  • Mousetrap Car Race (lesbrief en organisatie)
  • Sociale Media
  • Kwaliteitszorg en enquêtering
Peters Computers

Verkoopleider Peters Computers

Ik begon bij Peters Computers als verkoopadviseur. Dit werk bestaat uit het adviseren over nieuwe computers en het helpen bij of formuleren van computerproblemen.
Na enige tijd werd ik verkoopleider en sindsdien help ik bij het aansturen en trainen van (nieuw) personeel.

Robert is een uiterst plezierig mens om mee samen te werken: open, deskundig en enthousiast. Voor Techniekmuseum HEIM werkte hij aan de integratie van multimedia in het door mij geschreven herinrichtingsplan en is nu nog nauw betrokken bij de implementatie van social media en vernieuwing van de educatieve programmering in het museum. Een freelancer die je graag voor langere tijd aan je instelling zou willen binden!

Klaas-Gert Lugtenborg (conservator, begeleider)

Robert Lindeboom is een betrouwbare partner in projecten. Hij komt zijn afspraken na en levert doordacht werk af. Hij is consciëntieus en komt met verrassende voorstellen. Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Jolanda Koldewey (communicatie)

Robert Lindeboom geeft leiding aan een aantal verkoopmedewerkers en neemt bij afwezigheid van de bedrijfsleider diens taken waar. Hij kan goed omgaan met stressvolle situaties, neemt moeilijke beslissingen en is waar nodig standvastig richting klanten. Zijn helikopterview zorgt voor rust op de werkvloer en hij zorgt voor vernieuwing en continuïteit in de organisatie. Daarnaast heeft hij een goed zakelijk inzicht en goed taalgebruik in woord en geschrift.

Harold Peters (directeur)

Nevenactiviteiten

Jeugd- en Jongerenwerk

Bij de Ontmoetingskerk Vriezenveen geef ik catechisatie en ben ik betrokken bij de organisatie van jeugddiensten. Samen met anderen organiseerde ik de eerste sms-/Twitterkerkdienst in Vriezenveen.

Opleidingscommissie

Tijdens mijn masteropleiding was ik studentlid van de opleidingscommissie en was onder andere mede-verantwoordelijk voor het verbeteren van vragenlijsten t.b.v. vakevaluaties, het adviseren van docenten bij het gebruik van de online leeromgeving van de universiteit en het meedenken tijdens brainstormsessies.

Visitatiecommissie

Ik maakte deel uit van de visitatiecommissie voor de masteropleiding Science Education and Communication van de UT, TUe en TU Delft om na te gaan of deze opleidingen voldeden aan de eisen voor heraccreditatie. De commissie besprak diverse documenten en voerde gesprekken met het management, studenten, docenten en commissies.

Werkvakanties Roemenië

In de zomer van 2008 ben ik met 11 jongeren via de christelijke reisorganisatie Livingstone Reizen naar Babadag (Roemenië) geweest om daar vrijwilligerwerk te verrichten. Hierna werd ik lid van de werkgroep Babadag. In oktober 2009 en in de zomer van 2010 ben ik teruggekeerd. Taken: het onderhouden van de website, sponsorwerving, contacten onderhouden met het project en vergaderen over financiën.

Kenmerken

Ik ben consciëntieus, communicatief vaardig (in woord en geschrift), leergierig, gedreven, geduldig, vriendelijk, enthousiast, ondernemend, betrokken, klantgericht en ik kan goed zelfstandig en in samenwerkingsverband werken.

Interesses

Fotografie, multimedia, ICT, grafische bewerking.

Vaardigheden (LinkedIn)

Bekijk het lijstje op LinkedIn.

Bekijk mijn LinkedIn-profiel voor meer details en